Kirjaamo

Kirjaamo vastaa Espoon päätöksentekoon liittyvien asioiden ja saapuvien asiakirjojen kirjaamisesta sekä niihin liittyvästä palvelusta. Asiointipisteet palvelevat sinua, jos haluat tietää yleisemmin kaupungin palveluista.

Kirjaamossa kirjataan päätöksentekoon liittyvät asiat ja ne asiakirjat, joihin viranhaltija antaa vastauksen. Kirjattavia asiakirjoja ovat mm. kuntalaisaloitteet, valitukset, muutoksenhaut, lausuntopyynnöt, lausunnot, vastine- ja selvityspyynnöt, päätökset, anomukset, sekä vastauskirjeet.

Kirjaamon sähköpostiosoite kirjaamo@espoo.fi on kaupungin virallinen sähköpostiosoite. 

Tarvittaessa tähän osoitteeseen voi lähettää salassa pidettävää sähköpostia käyttämällä https://securemail.espoo.fi -palvelua(ulkoinen linkki).

Kuulutukset julkaistaan sähköisinä Kuulutukset-sivulla.

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023.

Hyvinvointialueen lakisääteisiä tehtäviä ovat toiminnan alkaessa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen. Yhteydenotot edellä mainittuja palveluita koskien tulee tehdä vuoden alusta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

- PL 33, 02033 LÄNSI-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUE

- kirjaamo@luvn.fi

Tietoa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueesta(ulkoinen linkki)