Stöd för ungdomsgrupper och ungdomsorganisationer

Ungdomsorganisationer och verksamhetsgrupper för unga stöds bl.a. med nämndens understöd, lokaler som kan bokas hos ungdomstjänsterna och utlåning av lägerutrustning.

Kontaktuppgifter och tjänster