Nuorten ryhmien ja järjestöjen toiminnan tuki

Nuorisojärjestöjä ja nuorten toimintaryhmiä tuetaan mm. lautakunnan myöntämin avustuksin, nuorisopalveluilta varattavin tiloin sekä leirivälinelainaamopalvelulla.

Yhteystiedot ja palvelut