Understöd för ungdomsverksamhet

Nämden beviljar enligt prövning bidrag till ungdomsföreningar, ungdomsorganisationer eller ungdomsgrupper i Esbo. Understöden är avsedda som stöd för ungdomar under 29 år som använder sin tid för ett aktivt deltagande i samhälleliga frågor, för att stärka deras sociala liv, som stöd för deras frigörelse samt för att främja ett drogfritt liv.

För mera information kontakta
Hanna Savilahti tfn 043 825 5240  
nuoriso@espoo.fi