Specialklassundervisning

Man strävar efter att ordna särskilt stöd för eleven i första hand i den egna närskolan och i samband med den övriga undervisningen. Om det inte är möjligt, ska den närmaste ändamålsenliga skolan och en plats i en specialklass sökas för eleven. I en specialklass kan eleverna studera på samma årskurs eller också kan klassen bestå av elever i olika årskurser.