Erityisluokkaopetus

Oppilaan erityinen tuki pyritään järjestämään ensisijaisesti omassa lähikoulussa ja muun opetuksen yhteydessä. Jos se ei ole mahdollista, oppilaalle etsitään lähin tarkoituksenmukainen koulu ja erityisluokkapaikka. Erityisluokassa oppilaat voivat opiskella samalla luokka-asteella tai luokassa voi olla eri luokka-asteiden oppilaita.