Miljötillsynen förebygger miljöolägenheter och övervakar att miljöbestämmelserna följs. Vi övervakar företagens och verksamhetsutövarnas verksamhet bland annat enligt miljöskyddslagen och avfallslagen. En del verksamhet kräver tillstånd eller anmälan. Till oss kan du anmäla om observerade missförhållanden som medför risk för förorening av miljön. Exempel på sådana olägenheter är olovliga soptippar, skadliga utsläpp i hav, sjöar och vattendrag eller luften och annan verksamhet som strider mot miljöskyddsbestämmelser.

Kontaktuppgifter och tjänster