Ympäristövalvonta

Ehkäisemme ympäristön pilaantumista ympäristövalvonnan ja neuvonnan keinoin. Ympäristövalvontaan voit ilmoittaa havaituista ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavista epäkohdista. Tällaisia voivat olla esimerkiksi luvattomat kaatopaikat, vesistöissä tai ilmassa havaitut haitalliset päästöt ja muu ympäristönsuojelua koskevien säädösten vastainen toiminta. Ota yhteyttä, kun haet lupaa tai asiasi koskee ympäristön pilaantumista.

Yhteystiedot ja palvelut