Inledande möte och meddelande om projektets inledning

Den som inleder ett byggprojekt ska med stadsdelens konstruktionsinspektör komma överens om när det inledande mötet äger rum, om bygglovet förutsätter ett inledande möte. Mötet ska sammankallas innan byggarbetena inleds. Om ett inledande möte inte sammankallas, ska allt annat byggnadsarbete och alla andra åtgärder som kräver tillstånd meddelas till byggnadstillsynens konstruktinspektör innan dessa inleds. Innan byggarbetena inleds ska projektet ha en ansvarig arbetsledare

Kontaktuppgifter och tjänster