Aloituskokous ja aloittamisilmoitus

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee sopia rakenneinsinöörin kanssa aloituskokouksen ajankohdasta, jos rakennusluvassa on edellytetty kokouksen pitämistä. Kokous pitää kutsua koolle ennen rakennustyön aloittamista. Kaikesta muusta luvanvaraisesta rakennustyöstä tai toimenpiteestä on ennen sen aloittamista tehtävä aloittamisilmoitus rakennusvalvonnan rakenneinsinöörille. Ennen rakennustyön aloittamista, hankkeella tulee olla vastaava työnjohtaja.

Yhteystiedot ja palvelut