Grundande av ett naturskyddsområde

Esbo miljöcentral bereder förslag till nya naturskyddsområden och planer för skötsel och användning, som fastställs av närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. Fridlysning av naturminnesmärken beslutas av miljönämnden. Eventuella skötselåtgärder beställs av miljöcentralen och genomförs av stadsteknikcentralen.

Kontaktuppgifter och tjänster