Luonnonsuojelualueen perustaminen

Espoon ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus valmistelee luonnonsuojelualueiden rauhoitusesityksiä sekä hoito- ja käyttösuunnitelmia, jotka Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vahvistaa. Luonnonmuistomerkkien rauhoittamisesta päättää ympäristölautakunta. Mahdolliset hoitotoimet tilaa ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus ja ne toteuttaa kaupunkitekniikan keskus.

Yhteystiedot ja palvelut