Grävning på allmänna platser, såsom gator och parkområden, förutsätter grävningstillstånd. För placering av ledningar och konstruktioner behövs också ett placeringstillstånd. Grävningstillstånd kan ansökas först efter att placeringstillstånd har beviljats.

Kontaktuppgifter och tjänster