Staden upprätthåller gatu- och vägnätet i Esbo. Det här gäller inte motorvägar, ringvägar och övriga allmänna vägar som upprätthålls av NTM-centralen eller privata vägar som underhålls av väglag. Vyn Katujen kunnossapito kartalla (Gatuunderhåll på kartan) i Esbos karttjänst ger kommuninvånarna aktuell information om underhållsåtgärder i vårt gatunät. Vinterunderhållet utförs efter en vägklassificering så att de viktigaste trafiklederna har förtur. Först på listan finns huvudgator som behövs för kollektivtrafiken. Sedan följer matargator och mindre bostadsgator och sist på listan kommer trottoarer och parkgångar med vinterunderhåll.