Åtgärdstillstånd (tillståndsbeteckning R), rivningslov (tillståndsbeteckning P) eller tillstånd för miljöåtgärder (tillståndsbeteckning T) förfaller om åtgärden inte har utförts inom tre år. 

Obs! Om det ursprungliga tillståndet har beviljats för tillfälliga byggnader eller åtgärder, behövs ett tillstånd om undantag för överstigande av fem år. Det söks hos stadsplaneringscentralen.