Verksamhetsutövaren ska enligt 118 § i miljöskyddslagen göra en anmälan om ett arbete eller en händelse som orsakar speciellt störande buller eller skakningar. Bland annat krossning, långvarig brytning och pålning samt stora utomhuskonserter kräver i regel att en bulleranmälan görs till Esbo miljö- och byggnadstillsynscentral. I 25 § i Esbo stads miljöskyddsföreskrifter specificeras närmare om vilka arbeten en bulleranmälan åtminstone ska göras. Anmälan ska göras senast 30 dygn innan verksamheten inleds.

Kontaktuppgifter och tjänster