Staden kan flytta ett felparkerat fordon eller ett fordon som stör gatuarbete. En felparkerad bil kan anmälas till stadsmiljösektorns kundtjänst. Ett felparkerat fordon kan flyttas till stadens fordonslager två dygn efter att det upptäckts. Ett fordon som hindrar gatuarbete eller renhållning flyttas av staden till närmaste för ändamålet lämplig plats två dygn efter att uppmaningen att flytta fordonet getts. Staden kan utan dröjsmål flytta ett fordon som i betydande grad stör trafiken.