Kaupunki voi siirtää virheellisesti pysäköidyn tai kadulla tehtävää työtä haittaavan ajoneuvon. Ajoneuvon omistajalla on oikeus lunastaa siirretty ajoneuvo varastoalueelta. Omistajan tulee tällöin osoittaa omistusoikeutensa. Espoon kaupunki antaa siirron jälkeen kirjallisen päätöksen rekisteriin merkitylle viimeiselle omistajalle tai muulle tiedossa olevalle omistajalle/haltijalle. Päätöksessä kehotetaan lunastamaan ajoneuvo varastoalueelta 60 päivän kuluessa. Noutamattomien ajoneuvojen luettelo on myös nähtävissä Espoon kaupungin ja Kauniaisten kaupungin verkkosivuilla kuukauden ajan kuulutuspäivästä lukien. Siirtolasku on maksettava ennen ajoneuvon lunastusta. Ajoneuvo luovutetaan omistajalle maksukuittia vastaan. Mikäli ajoneuvoa ei määräajassa lunasteta, Espoon kaupunki laskuttaa tai perii oikeusteitse siirrosta ja säilyttämisestä aiheutuneet kulut. Jos ajoneuvon omistaja ei ole tiedossa, tiedoksianto tehdään kuulutuksena Espoon kaupungin ja Kauniaisten kaupungin nettisivuilla. Jos omistajaa ei saada selville, siirtyy ajoneuvo Espoon kaupungin omistukseen kuukauden kuluttua kuuluttamispäivästä lukien. Ajoneuvon omistaja/haltija on velvollinen korvaamaan siirtojärjestelyistä, siirtämisestä, säilyttämisestä ja hallinnoinnista aiheutuneet kustannukset Espoon kaupungille.