Användning av skollokaler

Sällskap, organisationer, samfund, företag och privatpersoner kan ansöka om användningsturer i skolornas och läroanstalternas gymnastik- och festlokaler samt klassrum på kvällar och veckoslut.