Idrottstjänsterna beviljar användningsturerna för skolornas gymnastiksalar.

Användningstider för skolornas idrottslokaler där användarna själva övervakar sin verksamhet under höstterminen:  22.8. -11.12.2022

Stängt:
Självständighetsdag 6.12.2022
Jullov 12.12.2022 - 1.1.2023

Användningstider för skolornas idrottslokaler där finns övervakare eller användarna själva övervakar sin verksamhet under höstterminen:  22.8.-  2.12.2022

Stängt:
Allhelgondag 4.-5.11.2022
Jullov 3.12.2022-8.1.2023

Skolorna kan avboka turerna om de behöver lokalerna för eget bruk genom att skicka ett meddelande till adressen liikuntapaikkavaraukset@espoo.fi senast två veckor,14 dygn, innan de behöver lokalen.

Förbindelse om egen övervakning

Förbindelsen för egen övervakning av skolornas lokaler vid utomstående användning 2019–2021 ska vara inlämnad till idrottstjänsterna innan turen börjar, antingen per e-post som en skannad bilaga till adressen liikuntapaikkavaraukset@espoo.fi eller per post till adressen:

Idrottstjänsterna / egen övervakning
PB 34, 02070 ESBO STAD

Kontaktuppgifter och tjänster