Idrottstjänsterna beviljar användningsturerna för skolornas gymnastiksalar.

Användningstider för skolornas idrottslokaler där användarna själva övervakar sin verksamhet under höstterminen:  21.8.-10.12.2023

Stängt:

Självständighetsdag 6.12.2023

 

Användningstider för skolornas idrottslokaler där finns övervakare eller användarna själva övervakar sin verksamhet under höstterminen:  21.8.-1.12.2023

Stängt:

Allhelgondag 3.- 4.11.2023

Skolorna kan avboka turerna om de behöver lokalerna för eget bruk genom att skicka ett meddelande till adressen liikuntapaikkavaraukset@espoo.fi senast två veckor,14 dygn, innan de behöver lokalen.

Förbindelse om egen övervakning

De allmänna användarvillkoren för Esbo idrottsverksamhets idrottsanläggningar har uppdaterats från och med 1.1.2023. Avsnittet "särskilda villkor för självövervakning" har lagts till i användarvillkoren. Vid ansökan om skolidrottsanläggningar via bokningskalendern förbinder sig användaren till användarvillkoren redan i ansökningsskedet. Att förbinda sig till användarvillkoren ersätter det tidigare på papper undertecknade självövervakningsavtalet. Med andra ord behöver självövervakningsavtalet inte längre returneras om turen har ansökts via bokningskalendern.

Kontaktuppgifter och tjänster