Anmälan om urbruktagande av oljecisterner

Cisternens ägare eller innehavare ska enligt 11 § i Esbo stads miljöskyddsföreskrifter lyfta en cistern för olja, bränsle eller andra kemikalier samt dess rör ur jorden då den tagits ur bruk. Cisternen ska rengöras innan den lyfts. Miljö- och byggnadstillsynscentralen kan bevilja undantag om det är tekniskt mycket svårt att lyfta cisternen eller om en lyftning skadar annan egendom. Om cisternen lämnas i jorden ska miljötillsynen kontaktas så tidigt som möjligt. Då kan förutsättningarna för att bevilja undantag utvärderas.

Kontaktuppgifter och tjänster