Hakemus käytöstä poistetun öljysäiliön jättämiseksi maahan

Säiliön omistajan tai haltijan on Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 11 §:n perusteella poistettava maaperästä käytöstä poistettu öljy-, polttoaine- tai muu kemikaalisäiliö putkistoineen. Säiliö on puhdistutettava ennen poistamista. Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus voi myöntää poikkeuksen velvollisuudesta poistaa käytöstä poistettu öljysäiliö maaperästä, mikäli poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa tai siitä aiheutuu vahinkoa muulle omaisuudelle. Säiliön jättämisestä maaperään tulee olla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteydessä ympäristövalvontaan, jotta voidaan arvioida edellytykset poikkeuksen myöntämiselle.

Yhteystiedot ja palvelut