Offentligt framlagda: Veteranvägen

Gator och trafikAlberga

Esbo stad har inlett utarbetandet av gatu- och byggnadsplanering för Veteranvägen som syftar till att den nuvarande gatan byggs så att den motsvarar detaljplanen. Gatuplan är en administrativ plan utifrån vilken gatan får ett bygglov. Byggandet av gatan sker med en byggplan. Förslag till gatu- och parkplaner hålls offentligt framlagda 12.-26.9.2022.

I planen omvandlas den nuvarande grusiga gatan till en belagd gata med trottoarkant. Gatan dräneras med ett dagvattenavlopp som byggs under gatan. Gatans nuvarande belysning byts ut och det anvisas gräs till kanterna av gatuområdet. Man strävar efter att inleda byggandet av gatan redan i slutet av 2022.

Ett presentationsmöte om utkastet till gatuplanen hålls måndagen den 30 maj 2022 kl. 16.00. Ett förslag som gjorts på planutkastet går till webbplatsen dinåsikt.fi för en vecka. På webbplatsen kan du fortfarande kommentera och fråga om utkastet.(extern länk)

Förslaget till gatuplanen som färdigställs efter utkastfasen läggs fram för påseende 12.-26.9.2022. Parter meddelas om framläggandet per brev.

Kontakt information

Vesa Raimesalo

Projektingenjör+358 46 877 3578Teknikvägen 15, Otnäs