Veteraanintien sijainti on merkitty ilmakuvaan keltaisella viivalla.

Veteraanintie

Kadut ja liikenneLeppävaara

Espoon kaupunki on käynnistänyt Veteraanintien katu- ja rakennussuunnitelmien laatimisen, jolla nykyinen katu rakennetaan asemakaavan mukaiseksi. Katusuunnitelma on hallinnollinen suunnitelma, jonka perusteella katu saa rakennusluvan. Kadun rakentaminen tapahtuu rakennussuunnitelmalla.

Vaihe

Suunnittelu

Suunnitelmassa nykyinen sorapintainen katu rakentuu reunakivelliseksi päällystetyksi kaduksi. Kadun kuivatus hoidetaan kadun alle rakennettavalla hulevesiviemärillä. Kadun nykyinen valaistus uusitaan ja katualueen reunoille esitetään nurmetusta. Kadun rakentaminen pyritään aloittamaan jo loppu vuonna 2022.

Katusuunnitelmaluonnoksesta pidettiin esittelytilaisuus ma 30.5.2022 kello 16.00. Luonnossuunnitelmasta tehty esitys oli kommentoitavana viikon ajan otakantaa.fi -sivustolla. Tästä linkistä otakantaa.fi-sivustolle.(ulkoinen linkki)

Luonnosvaiheen jälkeen viimeistelty katusuunnitelmaehdotus pidettiin nähtävillä 12.-26.9.2022. Nähtävillä olosta ilmoitettiin erikseen asianosaisille kirjeitse.

Yhteystiedot

Vesa Raimesalo

Projekti-insinööri+358 46 8773578Tekniikantie 15, Otaniemi

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

+358 9 81625100