Illustration av utbyggnaden av Sello sett från nordost.

Utbyggnad av köpcentret Sello

DetaljplaneringAlberga

Syftet med ändringen av detaljplanen är att göra det möjligt att bygga ut köpcentret Sello över bussterminalen vid Albergaplatsen. Tillbygget skulle rymma bland annat affärs- och servicelokaler. Under det bildas en väntplats i terminalen i skydd mot väder och vind.Dessutom möjliggörs en parkeringsanläggning invid banan.

Plannamn

Albergaplatsen

Distrikt nummer

115605

Typ av markanvändningsplan

Detaljplan

Fas

Godkännande

Sökande

Privat markägare och Esbo stad

Bakgrundsinformation

Ändringen av detaljplanen för Albergaplatsen har efter förslagsskedet brutits ut som en separat detaljplaneändring från detaljplaneändringen för Alberga centrum 110617. Detaljplaneändringen Alberga centrum har funnits i programmet för deltagande och bedömning samt på nätet med namnet Alberga centrum, norra I, stadskärnan, område 110617.

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida​

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede. ​

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag? ​

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering (extern länk)steg för steg(extern länk). ​

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar(extern länk).

Tiina Piironen

områdesarkitekt, detaljplanering043 824 6897Teknikvägen 15, Otnäs

Tarja Pennanen

planeringschef, trafikplanering för detaljplaner046 877 3002Teknikvägen 15, Otnäs

Ina Westerlund

landskapsarkitekt, detaljplanering040 636 9256Tekniikantie 15, Otaniemi
Vaikuta nyt -uutiskirje kertoo, mihin hankkeisiin voit juuri nyt vaikuttaa ja mitä lähialueellasi tapahtuu. Lisäksi saat tiedon tulevista asukastilaisuuksista. Kirje ilmestyy sähköpostiisi kahden viikon välein. Tilaa klikkaamalla kuvaa!