Tarja Pennanen

Tarja Pennanen

planeringschef, trafikplanering för detaljplaner+358 46 8773002Teknikvägen 15, Otnäs