Mäkkylägrändens planområde, i närheten av Ring I, som omfattar gamla Boställsskolans byggnader och gård.
Flygfoto i sned vinkel 2017 av planeringsområdet.Bild: Esbo stad

Trähöghus på Mäkkylägränden

DetaljplaneringAlberga

Ändringen av detaljplanen gäller skol- och daghemsområdet intill anslutningen till Ring I och Mäkkyläallén i Mäkkylä. Med anledning av bestämmelser gällande buller och luftkvalitet kan den nuvarande verksamheten i området inte fortsätta i framtiden. Skol- och daghemsbyggnaderna rivs och i stället för dem byggs flervåningshus med bostäder i trä. Intill anslutningen till Mäkkyläallén och Mäkkylävägen reserveras även en tomt för en dagligvaruhandel. Fullmäktige har godkänt planen 12.12.2022.

Plannamn

Mäkkylägränden

Distrikt nummer

116201

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Godkännande

Sökande

Esbo stad

Tiina Piironen

områdesarkitekt, detaljplanering+358 43 8246897Teknikvägen 15, Otnäs

Kati Vuorinen

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner+358 40 5219772Teknikvägen 15, Otnäs
Vaikuta nyt -uutiskirje kertoo, mihin hankkeisiin voit juuri nyt vaikuttaa ja mitä lähialueellasi tapahtuu. Lisäksi saat tiedon tulevista asukastilaisuuksista. Kirje ilmestyy sähköpostiisi kahden viikon välein. Tilaa klikkaamalla kuvaa!