Parkbackens skogiga kulle i mitten av fotografiet. Områdets skyddade byggnader nästan helt dolda av den grönskande gården.
Flygfoto i sned vinkel 2017 av planeringsområdet.Bild: Espoon kaupunki

Parkbacken

DetaljplaneringAlberga

Ändringen av detaljplanen gäller kvarteret med de offentlig byggnaderna och en del av parken. Området omvandlas till ett kvartersområde med byggnader som betjänar bostads-, affärs- och kontorsbyggnader samt föreningsverksamhet. Gamla skyddade byggnader skyddas även i fortsättningen och merparten av parken bevaras oförändrad. Förslaget är framlagt 13.9–12.10.2021.

Plannamn

Parkbacken

Distrikt nummer

131004

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Förslag

Sökande

Esbo stad

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.  

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Sari Metsälä

detaljplaneingenjör, området Alberga046 877 2772Teknikvägen 15, Otnäs

Minna-Maija Sillanpää

landskapsarkitekt, detaljplanering040 642 7847Teknikvägen 15, Otnäs

Kati Vuorinen

planeringsingenjör040 521 9772

Liikennesuunnittelu, Asemakaavan liikennesuunnittelu