Parkbackens skogiga kulle i mitten av fotografiet. Områdets skyddade byggnader nästan helt dolda av den grönskande gården.
Flygfoto i sned vinkel 2017 av planeringsområdet.Bild: City of Espoo

Parkbacken

DetaljplaneringAlberga

Ändringen av detaljplanen gäller kvarteret med de offentlig byggnaderna och en del av parken. Området omvandlas till ett kvartersområde med byggnader som betjänar bostads-, affärs- och kontorsbyggnader samt föreningsverksamhet. Gamla skyddade byggnader skyddas även i fortsättningen och merparten av parken bevaras oförändrad. Planen har vunnit laga kraft 24.5,2022.

Plannamn

Parkbacken

Distrikt nummer

131004

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Planen har laga kraft

Sökande

Esbo stad

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

 Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Sari Metsälä

detaljplaneingenjör046 877 2772Teknikvägen 15, Otnäs

Kati Vuorinen

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner040 521 9772Teknikvägen 15, Otnäs