Puistomäen metsäinen kukkula kuvan keskellä. Alueen suojellut rakennukset lähes piilossa rehevässä pihapiirissä.
Viistoilmakuva 2017 suunnittelualueesta.Kuva: Espoon kaupunki

Puistomäki

AsemakaavoitusLeppävaara

Asemakaavan muutos koskee yleisten rakennusten korttelia ja osaa puistosta. Alue muutetaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä yhdistystoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Vanhat suojellut rakennukset suojellaan edelleen ja suurin osa puistosta säilyy ennallaan. Kaavaehdotus nähtävillä 13.9.–12.10.2021.

Kaavan nimi

Puistomäki

Aluenumero

131004

Kaavatyyppi

Asemakaavan muutos

Vaihe

Ehdotusvaihe

Hakija

Espoon kaupunki

Yhteyshenkilöt

Sari Metsälä

asemakaavainsinööri, asemakaavoitus, Leppävaaran alue046 877 2772Tekniikantie 15, Otaniemi

Minna-Maija Sillanpää

maisema-arkkitehti, asemakaavoitus040 642 7847Tekniikantie 15, Otaniemi

Kati Vuorinen

suunnitteluinsinööri, asemakaavan liikennesuunnittelu040 521 9772Tekniikantie 15, Otaniemi