Flygfoto över området som planläggs. På bilden syns skog och fält samt ridskolans och gårdens område med tillhörande byggnader.
Flygfoto i sned vinkel av planeringsområdet norrifrån, från 2017.Bild: Blom flygfoton i sned vinkel

Leppävaara gård och ridskola

DetaljplaneringAlberga

Syftet med detaljplanen och ändringen av detaljplanen är att möjliggöra skapandet av ett nytt bylikt småhusområde mellan Alberga gård och Ridparkens bostadsområde. Området är beläget i stadsdelen Karabacka.

Plannamn

Leppävaara gård

Distrikt nummer

133200

Typ av markanvändningsplan

Detaljplan och detaljplaneändring

Fas

Förslag

Sökande

Esbo stad och privat aktör

Bakgrundsuppgifter

Området är beläget på den nordöstra sidan om Ridparken, utmed Heurlinvägen, Manegestigen och Jääskelästigen. I området finns Alberga gård med tillhörande tomter, två gamla bostadsbyggnader samt ridskolans område.

Genom området löper en central friluftsförbindelse mellan Fågelberga och Karabacka. Området är en lokalt betydelsefull kulturhistorisk miljö.

Ridskolans verksamhet observeras och möjliggörs med detaljplanen. I detaljplanen observeras kulturhistoriska, -landskapsmässiga och naturvärden.

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Tiina Piironen

områdesarkitekt, detaljplanering+358 43 8246897Teknikvägen 15, Otnäs

Annika Tuominen

landskapsarkitekt+358 40 6369410Teknikvägen 15, Otnäs
I det finskspråkiga nyhetsbrevet Vaikuta nyt berättas om vilka projekt du just nu kan påverka och vad som händer i ditt närområde. Dessutom får du information om kommande invånarmöten. Brevet skickas till din e-post varannan vecka. Beställ genom att klicka på bilden!