Kaavoitettava alue ilmakuvassa. Kuvassa metsää, peltoja ja ratsastuskoulun ja kartanon alue rakennuksineen.
Viistoilmakuva suunnittelualueesta pohjoisesta vuodelta 2017.Kuva: Blom viistoilmakuvat

Leppävaaran kartano ja ratsastuskoulu

AsemakaavoitusLeppävaara

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uusi kylämäinen pientaloalue Leppävaaran kartanon ja Rastaspuiston asuinalueen välille. Alue sijaitsee Karakallion kaupunginosassa. Leppävaaran kartanon asemakaava ja asemakaavan muutoksen kaavaehdotus tulee nähtäville arviolta vuoden 2023 aikana.

Kaavan nimi

Leppävaaran kartano

Aluenumero

133200

Kaavatyyppi

Asemakaava ja asemakaavan muutos

Vaihe

Ehdotusvaihe

Hakija

Espoon kaupunki ja yksityinen toimija

Taustatietoa

Alue sijaitsee Rastaspuiston koillispuolella Heurlinintien, Maneesipolun ja Jääskelänpolun varrella. Alueella sijaitsee Leppävaaran kartano pihapiireineen, kaksi vanhaa asuinrakennusta sekä ratsastuskoulun alue.  

Alueen läpi kulkee keskeinen ulkoilureittiyhteys Lintuvaaran ja Karakallon välillä. Alue on paikallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö.  

Ratsastuskoulun toiminta huomioidaan ja mahdollistetaan asemakaavalla. Asemakaavassa huomioidaan kulttuurihistorialliset, -maisemalliset sekä luontoarvot.  

Yhteyshenkilöt

Tiina Piironen

aluearkkitehti, asemakaavoitus043 824 6897Tekniikantie 15, Otaniemi

Annika Tuominen

maisema-arkkitehti, asemakaavoitus040 6369410Tekniikantie 15, Otaniemi
Vaikuta nyt -uutiskirje kertoo, mihin hankkeisiin voit juuri nyt vaikuttaa ja mitä lähialueellasi tapahtuu. Lisäksi saat tiedon tulevista asukastilaisuuksista. Kirje ilmestyy sähköpostiisi kahden viikon välein. Tilaa klikkaamalla kuvaa!