Kaupunginarkisto

Kaupunginarkisto säilyttää Espoon kaupungin toiminnassa syntyneet pitkään ja pysyvästi säilytettävät asiakirjat. Kaupunginarkisto toimii myös kotiseutuarkistona ja säilyttää sinne luovutettuja yksityisarkistoja, esimerkiksi espoolaisten yhdistysten arkistoja. Julkisia asiakirjoja saa tutkittavaksi kaupunginarkiston tiloissa ja niistä voi saada kopioita paikan päällä, postitse tai sähköpostitse. Vastaamme tietopyyntöihin mahdollisimman pian ja viimeistään julkisuuslain mukaisessa määräajassa. Salassa pidettäviä asiakirjoja koskevissa tietopyynnöissä varmistamme pyytäjän tiedonsaantioikeuden

Yhteystiedot ja palvelut