Esbo stadsarkivs kundservice

Stadsarkivet förvarar Esbo stads handlingar som kommit till stånd i stadens verksamhet och som ska förvaras en längre tid eller permanent. Stadsarkivet fungerar också som hembygdsarkiv och förvarar privata arkiv som överlåts till stadsarkivet, till exempel Esboföreningars arkiv. Offentliga handlingar finns för påseende och kan undersökas i stadsarkivets lokaler och de kan kopieras där. Kopior kan också skickas per post eller per e-post. Vi svarar på begäran om uppgifter så fort som möjligt och senast inom den tid som offentlighetslagen stadgar. Om begäran gäller uppgifter i sekretessbelagda handlingar kontrollerar vi personens rätt att erhålla uppgifter. Du kan begära handlingar från stadsarkivet: per e-post kaupunginarkisto@espoo.fi per telefon 09 8165 3000 per fax 09 8162 2495 per post på adressen Esbo stadsarkiv, PB 1, 02070 Esbo stad eller genom att besöka våra lokaler på adressen Brogatan 11, köpcentrumet Entresse, 3. våningen.

Kontaktuppgifter och tjänster