Snedbild över planområdet från söder.
Snedbild över planområdet från söder.Bild: Blom

Lansatunneln och andra trafikarrangemang i Kilo

DetaljplaneringAlberga

Den ungefärliga placeringen av vägporten Lansatunneln flyttas till en plats som motsvarar de nyaste planerna. Samtidigt ändras parkeringsområdet söder om järnvägen till gata för gång och cykling. Det är fråga om en detaljplaneändring. Planen har vunnit laga kraft 17.8.2022.

Plannamn

Lansatunneln

Distrikt nummer

130703

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Planen har laga kraft

Sökande

Esbo stad

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida​

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg. ​

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.​

Sari Metsälä

detaljplaneingenjör+358 46 8772772Teknikvägen 15, Otnäs

Tarja Pennanen

planeringschef, trafikplanering för detaljplaner+358 46 8773002Teknikvägen 15, Otnäs