I mitten kan du se området för tågförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo i öst-västlig riktning. Det finns boplatser på båda sidor om banan.
Viistoilmakuva suunnittelualueesta etelän suunnasta.Kuva: Blom
Vaikuta 7.3.-5.4.2022

Lansantunneli ja muut liikenteen järjestelyt, Kilo

AsemakaavoitusLeppävaara

Muutetaan Lansantunnelin alikulun ohjeellinen aluevaraus uusimpien suunnitelmien mukaiseen paikkaan. Samalla radan eteläpuolinen pysäköintialue muutetaan jalankululle ja pyöräilylle varatuksi kaduksi. Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt kaavan 11.5.2022. ​

Kaavan nimi

Lansantunneli

Aluenumero

130703

Kaavatyyppi

Asemakaavan muutos

Vaihe

Hyväksymisvaihe

Hakija

Espoon kaupunki

Sari Metsälä

asemakaavainsinööri046 877 2772Tekniikantie 15, Otaniemi

Tarja Pennanen

suunnittelupäällikkö, asemakaavan liikennesuunnittelu046 877 3002Tekniikantie 15, Otaniemi