I mitten kan du se området för tågförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo i öst-västlig riktning. Det finns boplatser på båda sidor om banan.
Viistoilmakuva suunnittelualueesta etelän suunnasta.Kuva: Blom

Lansantunneli ja muut liikenteen järjestelyt, Kilo

AsemakaavoitusLeppävaara

Muutetaan Lansantunnelin alikulun ohjeellinen aluevaraus uusimpien suunnitelmien mukaiseen paikkaan. Samalla radan eteläpuolinen pysäköintialue muutetaan jalankululle ja pyöräilylle varatuksi kaduksi.Kaava on tullut voimaan 17.8.2022. Kaavahanke on verkkosivustolla vielä noin vuoden ajan.​

Kaavan nimi

Lansantunneli

Aluenumero

130703

Kaavatyyppi

Asemakaavan muutos

Vaihe

Lainvoimainen

Hakija

Espoon kaupunki

Sari Metsälä

asemakaavainsinööri+358 46 8772772Tekniikantie 15, Otaniemi

Tarja Pennanen

suunnittelupäällikkö, asemakaavan liikennesuunnittelu+358 46 8773002Tekniikantie 15, Otaniemi