Kyrkträskdalens friluftsled, Kirskoåkersstigen

ParkerEsbo centrum

Esbo stadsteknikcentral kommer att förbättra friluftslederna och skidspåren i Kyrkträskdalen mellan Åboleden och Esbovägen. På platsen finns för närvarande en friluftsled som ofta svämmar över. I området prepareras ett skidspår på vintern, om snösituationen tillåter. På vintern är den nuvarande leden avsedd för skidåkare. En del av leden löper i Grankulla och Esbo planerar den i samarbete med Grankulla.

Fas

Planering

Målet är att förbättra förbindelsen så att skidspåret åtskiljs från friluftsleden. Då skulle leden vintertid betjäna både skidåkare och andra motionärer. De befintliga broarna och belysningen förnyas. Leden till Fallåker och Bemböle har redan nu byggts så att skidspåret kan åtskiljas från den nuvarande leden. På sommaren är spårbottnen ängsmark som passar in i landskapet.

Det planeras att leden ska höjas på de ställen som är utsatta för översvämningar så att leden i fortsättningen inte översvämmar så ofta.

För att utreda målen för förbättringen av leden genomfördes det en Webropol-enkät. Enkäten kunde besvaras 13.9–10.10.2021. Enkäten gav totalt 227 svar.

Du kan kommentera utkastet genom att skicka e-post till ville.sorvali@esbo.fi fram till 6.11.2022.

Mer information: ville.sorvali@esbo.fi

Projektets tidtabell

Avsikten är att utredningsplanen och en mer detaljerad byggnadsplan är klara 2022 och att byggandet inleds 2023.

Kontakt information

Ville Sorvali

Planeringsingenjör+358 40 657 7398Teknikvägen 15, Otnäs

Stadsmiljösektorns kundtjänst

09 816 25100