Illustration av planeringsområdet.
Illustration av planeringsområdet.Bild: City of Espoo

Kompletterande bebyggelse i småhusområdet Kolmpers

DetaljplaneringEsbo centrum

Syftet är att uppnå resonabelt kompletteringsbyggande av småhusområdet, granskningar av rekreations- och gatuområden och fastställande av byggnads- och naturskydd. Stadsplaneringsnämnden godkänner planförslaget till stadsstyrelsen.​

Plannamn

Kolmpersstranden

Distrikt nummer

641300

Typ av markanvändningsplan

Detaljplan och detaljplaneändring

Fas

Godkännande

Sökande

Esbo stad

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Liisa Ikonen

planeringschef, detaljplanering043 825 1183Teknikvägen 15, Otnäs