Kajsasgränden, Sagasgränden, LP-1-området på Sagasgränden och Fiskar-Mattes stråk

Gator och trafikMattby

Gatuplanerna bygger på en detaljplaneändring för Sagasgränden 3 och utvecklingen av markanvändningen i området. Gatuplanerna omfattar: Kajsasgränden mellan Distbyvägen och Fiskar-Mattes stråk, Sagasgränden, ett allmänt parkeringsområde (LP-1) på Sagasgränden och Fiskar-Mattes stråk vid tomt nr 32020/1. På gatorna och parkeringsplatsen utförs små ändringar och ledningar flyttas. Gatorna saneras och gatornas beläggning och belysning samt planteringarna vid parkeringsplatsen förnyas. Dräneringens funktion säkras.

Förslagen till gatuplaner hålls offentligt framlagt 14–28.2.2022.

Kontakt information

Mariika Lehto

Distriktschef+358 40 6368610Teknikvägen 15, Otnäs

Södra distrikt

Stadsmiljösektorns kundtjänst

+358 9 81625100