Ilmakuvaotteeseen on merkitty suunniteltavat kadut keltaisella viivalla.

Kaisankuja, Satukuja, Satukujan LP-1-alue ja Kala-Matin raitti

Kadut ja liikenneMatinkylä

Espoon Kaupunkitekniikan keskus on käynnistänyt katusuunnitelman laatimisen. Työ liittyy Satukuja 3:n kaavamuutokseen ja alueen maankäytön kehittymiseen. Työ koskee seuraavia katuja ja pysäköintialuetta: Kaisankuja välillä Tiistiläntie – Kala-Matin raitti, Satukuja, Satukujan LP1-alue (pysäköintialue) ja Kala-Matin raitti tontin 32020/1 kohdalla.

Katuihin ja pysäköintialueelle tehdään pieniä muutoksia ja johtosiirtoja. Kadut saneerataan ja katujen pintamateriaalit, valaistus sekä pysäköintialueen istutukset uusitaan. Kuivatuksen toimivuus varmistetaan.

Asukastilaisuutta ei järjestetä koronatilanteen vuoksi. Suunnitelmaluonnos on nähtävillä otakantaa.fi-sivustolla 20.12.2021 alkaen, jossa luonnosta voi kommentoida 10.1.2022 asti. Tästä linkistä otakantaa.fi-sivustolle.(ulkoinen linkki)

Saatuun palautteeseen vastataan kootusti kommentointiajan päätyttyä otakantaa.fi-sivustolla.

Alkuvuodesta 2022 viedään kommenttien pohjalta muokatut katusuunnitelmat maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti nähtäville ja sen jälkeen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen asianosaisille kirjeitse.

Rakentaminen arvioidaan alkavan vuonna 2022.

Tutustu ja osallistu katusuunnitteluun.(ulkoinen linkki)

Saavutettava tai Ei saavutettava -merkintä tiedostonimessä ilmaisee voiko tiedoston tarvittaessa lukea avustavalla teknologialla, kuten ruudunlukuohjelmalla.

Yhteystiedot

Mariika Lehto

Aluepäällikkö+358 40 636 8610Tekniikantie 15, Otaniemi

Eteläinen alue

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

09 816 25100