Ilmakuvaotteeseen on merkitty suunniteltavat kadut keltaisella viivalla.

Kaisankuja, Satukuja, Satukujan LP-1-alue ja Kala-Matin raitti

Kadut ja liikenneMatinkylä

Työ liittyy Satukuja 3:n kaavamuutokseen ja alueen maankäytön kehittymiseen. Työ koskee seuraavia katuja ja pysäköintialuetta: Kaisankuja välillä Tiistiläntie – Kala-Matin raitti, Satukuja, Satukujan LP1-alue (pysäköintialue) ja Kala-Matin raitti tontin 32020/1 kohdalla. Katuihin ja pysäköintialueelle tehdään pieniä muutoksia ja johtosiirtoja. Kadut saneerataan ja katujen pintamateriaalit, valaistus sekä pysäköintialueen istutukset uusitaan. Kuivatuksen toimivuus varmistetaan.

Katusuunnitelmat pidettiin nähtävillä 14.-28.2.2022.

Yhteystiedot

Mariika Lehto

Aluepäällikkö+358 40 636 8610Tekniikantie 15, Otaniemi

Eteläinen alue