Snedbild över planområdets västra del från 2017
Snedbild över planområdets västra del från 2017 Bild: Esbo stad (MapSpace snedbilder).

Granskning av markanvändningen mellan Karabacka och Nybacka

Granskning av markanvändningenAlberga

Stadsplaneringscentralen studerar möjligheterna för utveckling av ett område mellan Karabacka och Nybacka. Bakgrundsuppgifter: En reservering för en förlängning av Ring II i landskapsplanen har strukits. Nu utreds möjligheterna att planlägga mera bostäder och servicelokaler i området. Största delen av granskningsområdet saknar detaljplan. Som en del av granskningen av markanvändningen utarbetas en stomme för detaljplaneringen av Nybacka (kallades tidigare Kungstriangeln). Granskningen av markanvändningen och planstommen kommer inte att vara detaljplaner med rättsverkningar. De utnyttjas senare när detaljplanen utarbetas.

Plannamn

Karakallio-Uusmäki maankäytöntarkastelu

Läge

Karakallio-Uusmäki

Sökande

Espoon kaupunki

Vi studerar planlösningar och alternativ för de följande årtiondena. Vi vill särskilt skapa förutsättningar för en klimatsmart utveckling. Granskningsområdet har goda trafikförbindelser och det planeras en stomlinje för kollektivtrafiken vid Nybacka. Stomlinjen ska gå längs Fågeldalsvägen som ska byggas till Vichtisvägen. Detaljplaneringen av det nya gatuavsnittet vid Nybacka pågår (Lintulaaksontie, plan nr 117600). 

 

Heini-Sofia Iho

generalplanerare , Stor-Alberga och Stor-Hagalund+358 40 6394883Teknikvägen 15, Otnäs

Aulis Palola

trafikingenjör, trafikplanering för generalplaner+358 43 8252605Teknikvägen 15, Otnäs