Viistoilmakuva suunnittelualueen länsiosasta 2017.
Viistoilmakuva suunnittelualueen länsiosasta 2017. Kuva: Espoon kaupunki (MapSpace viistokuvat).

Karakallio-Uusmäki maankäytöntarkastelu

Maankäytön tarkasteluLeppävaara

Kaupunkisuunnittelukeskus tutkii Karakallio-Uusmäki -alueen kehittämisen mahdollisuuksia. Taustatieto: Maakuntakaavasta poistettiin Kehä II-jatkeen varaus, ja nyt selvitetään asumisen ja palveluiden lisäämistä alueelle. Alue on suurelta osin asemakaavoittamaton. Osana maankäyttötarkastelua laaditaan kaavarunko Uusmäkeen (ent. Kuninkaankolmio). Maankäytön tarkastelun tai kaavarungon tuloksena ei muodostu oikeusvaikutteista asemakaavaa. Niitä hyödynnetään myöhemmin asemakaavoituksessa.

Kaavan nimi

Karakallio-Uusmäki maankäytöntarkastelu

Hakija

Espoon kaupunki

Taustatietoa

Karakallio-Uusmäki-maankäyttötarkastelun avulla haetaan seuraavien vuosikymmenien ajalle ajoittuvia suunnitteluratkaisuja sekä vaihtoehtoja alueen toteuttamiselle. Maankäyttötarkastelun tavoitteena on luoda edellytykset ilmastoviisaalle kehitykselle. Karakallio-Uusmäki sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien äärellä ja alueelle on suunnitteilla joukkoliikenteen runkolinja. Suunnitellun runkolinjan reitillä on asemakaava vireillä (Lintulaaksontie 117600). 

 

Heini-Sofia Iho

yleiskaavasuunnittelija , Suur-Leppävaara ja Suur-Tapiola040 639 4883  Tekniikantie 15, Otaniemi

Aulis Palola

liikenneinsinööri, yleiskaavan liikennesuunnittelu043 8252 605Tekniikantie 15, Otaniemi

Jussi Partanen

arkkitehti050 369 4667Tekniikantie 15, Otaniemi