Skogigt område där man har ritat in en områdesavgränsning.
Flygfoto av planeringsområdet från 2019.Bild: City of Espoo

Foxtrotgrändens område

DetaljplaneringKalajärvi

Till området planeras småhusområden, rekreationsområden och särskilt viktiga motionsområden, som möjliggör förverkligandet av Lambertsvägen. Lambertsvägen är en led som planerats för kollektivtrafiken, genom vilken man kommer att erbjuda trafiktjänster för merparten av Grundbacka.

Plannamn

Foxtrotgränden

Distrikt nummer

714500

Typ av markanvändningsplan

Detaljplan

Fas

Godkännande

Sökande

Esbo stad

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.  

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag? 

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Juha Miettinen

detaljplaneingenjör, området Norra Esbo040 508 9198Tekniikantie 15, Otaniemi