Fiskalsgränden, parkeringsplats

Gator och trafikEsbo centrum

Esbo stad utarbetar en gatuplan för parkeringsplatsen Fiskalsgränden. När planen genomförs förbättras parkeringen i området och nätet av laddstationer för elbilar.

I planen anvisas cirka 20 bilplatser och cirka 15 platser för laddning av elbilar. Detta förbättrar både parkeringen i området och nätet av laddstationer för elbilar i närheten av stora vägnät. Parkeringsområdet byggs i två skeden.

Utkastet till gatuplan publiceras på dinasikt.fi. På webbplatsen kan du kommentera utkastet och ställa frågor i två veckor 20.5.-5.6.2022.

Utifrån utkastet upprättas ett förslag till gatuplan som läggs fram offentligt 10.-24.10.2022. Framläggningen av förslagen kommer att meddelas sakägarna per brev.

Kontakt information

Vesa Raimesalo

Projektingenjör+358 46 877 3578Teknikvägen 15, Otnäs

Stadsmiljösektorns kundtjänst

09 816 25100