Domsbyvägen

Gator och trafikEsbo centrum

Angående Esbo Stadsbanan projektet, planeras trafikförändringar på Domsbyvägen och gatumiljöförändringar vid Domsby station, som ett separat projekt. Esbo stad har deltagit i planeringen. Tekniska nämnden godkände planen 27.4.2023.

Fas

Planen har laga kraft

Domsbyvägen är huvudgatan som leder till Esbo centrum, vars läge följer södra sidan av Helsingfors- Åbo kustbana. På planeringssträckan, på södra sidan av gatan ligger Domsby bostadsområde och på norra sidan Domsby järnvägsstation.

Gatans konstruktionslager, stenläggning, trottoarkant och belysning förnyas på sträckan som ska renoveras. En separerad gång- och cykelväg byggs på Domsbyvägens södra sida. Väganslutningen mellan Domsbyvägen och Domsbygatan byggs som en rondell och gatumiljön kring stationen förbättras.

Utkast till gatuplan finns tillgänglig för kommentar mellan 27.2-13.3.2023 i tjänsten Otakantaa.fi(extern länk). Du kan lämna synpunkter och frågor om utkastet på hemsidan.

Förslaget till gatuplan, som färdigställs efter utkastfasen, kommer att framläggas 27.3.-12.4.2023. Framläggningen meddelas skilt med brev till intressenter.

Kontakt information

Päivi Vänttinen

Projektingenjör+358 46 8772241Teknikvägen 15, Otnäs

Stadsmiljösektorns kundtjänst

+358 9 81625100