Distdalens plan sedd från sydväst mot Mattby metrostation.
Snedställt flygfoto av alternativ A.Bild: Arkkitehdit Anttia&Rusanen Oy

Distdalen

DetaljplaneringMattby

Utmed Finnviksvägen, mellan Lägelvägen och Fiskarvägen, väster om Fiskarvägen, är ett viktigt område för kompletteringsbyggande i närheten av Mattby metrostation. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra boende och service.

Plannamn

Distdalen

Distrikt nummer

311802

Typ av markanvändningsplan

Detaljplan

Fas

Förslag

Sökande

Esbo stad

Bakgrundsuppgifter

I parkområdet norr om Finnviksvägen och öster om Fiskarvägen finns en reservation för kollektivtrafik. På södra sidan finns förutom parken ett kvartersområde reserverat för byggande av en servicestation. Väster om Fiskarvägen, norr om Finnviksvägen finns ett kvartersområde för allmänna byggnader. I detaljplaneområdet förekommer flygekorrar.

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Sirpa Sivonen-Rauramo

områdesarkitekt, detaljplanering, området Mattby050 347 5494Teknikvägen 15, Otnäs