Alberga idrottspark

ParkerAlberga

Stadsteknikcentralen i Esbo utarbetar en parkplan för området vid Alberga idrottspark. Planeringen görs i samarbete med resultatenheten för idrott och sport i Esbo. Syftet är att planera nya funktioner för området och lägg till trivsamt vistelserum. I området planeras bland annat en ny konstgräs- och konstisplan i stället för den nuvarande sandplanen, nya tennisbanor, en beachvolleyplan och nya idrottsfunktioner, såsom ett utegym. I området planeras ett picknickområde och öppet gräsområde till exempel för parkgympa eller vistelse. Friluftsleder ordnas på nytt bland annat på grund av byggandet av idrottshallprojektet Kameleonten. Förhållandena för cykling och skidåkning beaktas. Man strävar efter att planera området till en fungerande och landskapsmässigt trivsam helhet med beaktande av områdets naturvärden.

Läge

Alberga idrottspark

Fas

Planen har laga kraft

Som grund för planeringsarbetet ordnades en invånarenkät på nätet med enkätverktyget Webropol. Enkäten var öppen 29.10–21.11.2021 och sammanlagt 403 personer svarade på den.

Utkastet kan kommenteras på otakantaa.fi(extern länk) eller per e-post ville.sorvali@espoo.fi till 15.7.2022.

Projektets tidsschema

Planen ska färdigställas under hösten 2022. Därefter bearbetas mer detaljerade byggplaner. Man ska inleda byggandet av projektet stegvis under 2023–2024.

Kontakt information

Ville Sorvali

Planeringsingenjör+358 40 657 7398Teknikvägen 15, Otnäs