Invånare i Esbo inbjuds att delta i undersökningen Hälsosamma Finland

14.9.2023 6.00Uppdaterad: 14.9.2023 7.22

Under hösten genomför Institutet för hälsa och välfärd (THL) en enkätundersökning med namnet Hälsosamma Finland där vi deltar. Till undersökningen inbjuds 5300 slumpmässigt utvalda esboborna som fyllt 20 år. I undersökningen utreds bland annat invånarnas hälsotillstånd, livskvalitet, delaktighet samt erfarenheter av social- och hälsovårdstjänster.

Med hjälp av informationen från undersökningen kan man följa invånarnas hälsa och välfärd och utveckla stadens tjänster. Uppgifterna kan jämföras med uppgifter från andra områden och med situationen i hela landet.

Vartannat år görs en nationell enkät inom undersökningen Hälsosamma Finland. Föregående enkät genomfördes hösten 2022. Städerna kan också beställa en separat enkät som för att noggrannare följa invånarnas hälsa och välfärd i det egna området.

Varje svar är viktigt

Deltagarna har valts slumpmässigt ur uppgifter från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Varje person som fått en inbjudan representerar personerna i samma ålder och av samma kön i sitt eget område och en enskild svarsperson kan inte ersättas med en annan.

Enkätundersökningen inleds i september. Enkäten kan besvaras på internet eller på en pappersblankett på finska, svenska, engelska eller ryska.

Det är viktigt att alla som fått en inbjudan deltar i undersökningen. Genom att besvara enkäten kan man främja invånarnas välfärd och utvecklingen av tjänster.

Bland alla dem som deltar i undersökningen Hälsosamma Finland lottas det ut 70 stycken 50 euros presentkort(extern länk) till K-gruppens affärer.

Resultaten publiceras våren 2024

Resultaten rapporteras på THL:s webbplats våren 2024. Städerna får tillgång till resultaten och kan utnyttja dem i beslutsfattandet. Inga enskilda deltagare kan identifieras utifrån svaren.

Mer information

Enkät inom undersökningen Hälsosamma Finland: thl.fi/tervesuomi/osallistu (extern länk)

Kontaktuppgifter för deltagare i undersökningen:

E-post: tervesuomi(at)thl.fi

Telefon (gratis): +358 800 97730 vardagar kl. 9–11