Vi ingriper och bryr oss i Esbo!

25.8.2023 12.36Uppdaterad: 30.8.2023 10.46
Muttern och Vattenpasset hjälper att förebygga mobbning.

En arbetsgrupp inom sektorn för fostran och lärande i Esbo har gjort en kort animation som är riktad till alla årskurser, från förskolan till gymnasiet, för att hjälpa att förebygga och ingripa i mobbning, trakasserier, diskriminering och våld. Bakgrunden till projektet är lagändringarna som förutsätter att såväl vuxna i skolan som skolkamrater omedelbart ingriper i dessa. Ingen får mobba eller diskriminera andra.

Videorna finns här

I videon har vi utnyttjat idéer som elever och studerande i Esbo har kommit med, om hur skolan kan bli en trygg och bra plats för alla. Videon har finansierats med stöd av Utbildningsstyrelsen via projektet Framgång genom handledning.

Vi ingriper och bryr oss!

Mer information Tillsammans mot mobbning | Esbo stad (espoo.fi)

  • Grundskola
  • Fostran och lärande