Vägen mellan bussterminalerna i Hagalund går via Havsvindstorget på natten

24.5.2023 10.17
Kartan visar de tillsvidare rutter som gäller nattetid mellan Hagalunds bussterminaler.

De som behöver ta sig mellan bussterminalerna i Hagalund nattetid ska tills vidare använda vägen som går via Havsvindstorget och den takförsedda cykelparkeringen vid Havsvindstorget

Bussterminalerna ligger på var sin sida av Havsvindsvägen. Dagtid går vägen via köpcentret Ainoa, men på natten är köpcentret stängt.

Från den södra terminalen, där plattformarna 10 och 11 ligger, kommer man på natten med hiss till Havsvindstorget och cykelparkeringen. Genom att gå via Havsvindstorget kommer man till norra sidan av torget, där det finns en byggnad med hiss och rulltrappor. Via den kommer man till den norra terminalen, där plattformarna 1–7 finns. Man kommer till byggnaden med rulltrappor både från Sampobron och via stentrappan som finns utomhus, vilka kan nås via gatan Västanvinden.

Från den södra terminalen kommer man nattetid också med hiss till Fållgränden. Vägen kan användas av alla fotgängare som rör sig mellan Östanvindsgränden och Västanvinden.

En del av bussterminalens lokaler har tidigare varit stängda på natten, men nu är terminalerna i bruk i sin helhet också nattetid. Skyltningen i området förbättras.

Tidigare måste man nattetid använda de tillfälliga broarna. Nu går det inte att gå den vägen, eftersom Esbo stad stängde broarna 12.5.

Staden beslöt att stänga och inspektera alla tillfälliga broar i området på grund av olyckan torsdag 11.5. En tillfällig bro på Östanvindsgränden rasade och flera unga personer skadades.

Hagalund