Järnvägsplaner för direktbanan Esbo–Salo presenteras på informationsmöte i maj

16.5.2023 5.28
Ett tåg anländer till Esbo station.
Direktbanan Esbo–Salo är en del av den snabba tågförbindelsen som planeras mellan Helsingfors och Åbo. På bild järnvägsstationen i Esbo centrum.Bild: Alena Bureika

Planeringen av den nya tågförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo är snart färdig. Entimmeståget till Åbo Ab ordnar i Esbo ett möte för markägare och invånare, där de presenterar järnvägsplanerna mellan Esbo och Salo.

Mötet ordnas vid Omnias verksamhetsställe i Esbo centrum, på adressen Lövkullavägen 1 C, måndagen 22.5 kl. 17–19. Under mötet presenteras de mest centrala lösningarna, de väg- och gatuarrangemang som järnvägen förutsätter, vilka markområden som föreslås bli inlösta samt lösningar för bullerbekämpning. Efter presentationerna kan publiken se närmare på kartorna och lämna kommentarer och observationer om planerna.

På plats finns projektchefen för Entimmeståget till Åbo Ab samt representanter för planeringsgruppen.

Du hittar också mer information om planeringslösningarna i karttjänsten(extern länk). De nyaste planerna för området uppdateras i karttjänsten senast en dag före mötet. Du kan lämna kommentare och ställa frågor via Entimmestågets webbplats(extern länk) eller skicka e-post till adressen info@tunninjuna.fi.

Läs mer om järnvägsprojektet mellan Helsingfors och Åbo på Trafikledsverkets projektsida(extern länk).

Läs mer om direktbanan Esbo–Salo på Trafikledsverkets projektsida(extern länk).

Läs mer om Entimmeståget till Åbo(extern länk).

  • Stadsutveckling
Esbo centrumKöklaxAlberga